Zlato

název Zlato
latinsky Aurum
anglicky Gold
francouzsky Or
německy Gold
značka Au
protonové číslo 79
relativní atomová hmotnost 196,96655
Paulingova elektronegativita 2,54
elektronová konfigurace [Xe] 4f145d106s1
teplota tání 1337,33 K, 1064,18°C
teplota varu 3129 K, 2856°C
skupina 11 (I.B)
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +1 ,+3