Zirkonium

název Zirkonium
latinsky Zirkonium
anglicky Zirconium
francouzsky Zirconium
německy Zirkonium
značka Zr
protonové číslo 40
relativní atomová hmotnost 91,224
Paulingova elektronegativita 1,33
elektronová konfigurace [Kr] 4d25s2
teplota tání 2128 K, 1855°C
teplota varu 4682 K, 4409°C
skupina 4 (IV.B)
perioda 5
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +4