Yttrium

název Yttrium
latinsky Yttrium
anglicky Yttrium
francouzsky Yttrium
německy Yttrium
značka Y
protonové číslo 39
relativní atomová hmotnost 88,90585
Paulingova elektronegativita 1,22
elektronová konfigurace [Kr] 4d15s2
teplota tání 1799 K, 1526°C
teplota varu 3609 K, 3336°C
skupina 3 (III.B)
perioda 5
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3