Ytterbium

název Ytterbium
latinsky Ytterbium
anglicky Ytterbium
francouzsky Ytterbium
německy Ytterbium
značka Yb
protonové číslo 70
relativní atomová hmotnost 173,04
Paulingova elektronegativita
elektronová konfigurace [Xe] 4f145d06s2
teplota tání 1097 K, 824°C
teplota varu 1469 K, 1196°C
skupina
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +2 ,+3