Xenon

název Xenon
latinsky Xenon
anglicky Xenon
francouzsky Xénon
německy Xenon
značka Xe
protonové číslo 54
relativní atomová hmotnost 131,29
Paulingova elektronegativita 2,6
elektronová konfigurace [Kr] 4d105s25p6
teplota tání 161,4 K, -111,75°C
teplota varu 165,1 K, -108,05°C
skupina 18 (VIII.A)
perioda 5
skupenství (při 20°C) plynné
oxidační čísla ve sloučeninách +2, +4, +6, +8