Wolfram

název Wolfram
latinsky Wolframium
anglicky Tungsten
francouzsky Tungsténe
německy Wolfram
značka W
protonové číslo 74
relativní atomová hmotnost 183,84
Paulingova elektronegativita 2,36
elektronová konfigurace [Xe] 4f145d46s2
teplota tání 3695 K, 3422°C
teplota varu 5828 K, 5555°C
skupina 6 (VI.B)
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +6