Vanad

název Vanad
latinsky Vanadium
anglicky Vanadium
francouzsky Vanadium
německy Vanadium
značka V
protonové číslo 23
relativní atomová hmotnost 50,9415
Paulingova elektronegativita 1,63
elektronová konfigurace [Ar] 3d34s2
teplota tání 2183 K, 1910°C
teplota varu 3680 K, 3407°C
skupina 5 (V.B)
perioda 4
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +2, +3, +4, +5