Uran

název Uran
latinsky Uranium
anglicky Uranium
francouzsky Uranium
německy Uran
značka U
protonové číslo 92
relativní atomová hmotnost 238,0289
Paulingova elektronegativita 1,38
elektronová konfigurace [Rn] 5f36d17s2
teplota tání 1405,3 K, 1132,15°C
teplota varu 4200 K, 3927°C
skupina
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3, +4, +5, +6