Ununbium

název Ununbium
latinsky Ununbium
anglicky Ununbium
francouzsky Ununbium
německy Ununbium
značka Uub
protonové číslo 112
relativní atomová hmotnost [277]
Paulingova elektronegativita
elektronová konfigurace [Rn] 5f146d107s2
teplota tání
teplota varu
skupina 12 (II.B)
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách