Titan

název Titan
latinsky Titanium
anglicky Titanium
francouzsky Titane
německy Titan
značka Ti
protonové číslo 22
relativní atomová hmotnost 47,867
Paulingova elektronegativita 1,54
elektronová konfigurace [Ar] 3d24s2
teplota tání 1941 K, 1668°C
teplota varu 3560 K, 3287°C
skupina 4 (IV.B)
perioda 4
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3, +4