Thorium

název Thorium
latinsky Thorium
anglicky Thorium
francouzsky Thorium
německy Thorium
značka Th
protonové číslo 90
relativní atomová hmotnost 232,0381
Paulingova elektronegativita 1,3
elektronová konfigurace [Rn] 5f06d27s2
teplota tání 2115 K, 1842°C
teplota varu 5093 K, 4820°C
skupina
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +4