Thallium

název Thallium
latinsky Thallium
anglicky Thallium
francouzsky Thallium
německy Thallium
značka Tl
protonové číslo 81
relativní atomová hmotnost 204,3833
Paulingova elektronegativita 1,62
elektronová konfigurace [Xe] 4f145d106s26p1
teplota tání 577 K, 304°C
teplota varu 1746 K, 1473°C
skupina 13 (III.A)
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +1 ,+3