Terbium

název Terbium
latinsky Terbium
anglicky Terbium
francouzsky Terbium
německy Terbium
značka Tb
protonové číslo 65
relativní atomová hmotnost 158,92534
Paulingova elektronegativita
elektronová konfigurace [Xe] 4f95d06s2
teplota tání 1629 K, 1356°C
teplota varu 3503 K, 3230°C
skupina
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3 ,+4