Tellur

název Tellur
latinsky Tellurium
anglicky Tellurium
francouzsky Tellure
německy Tellur
značka Te
protonové číslo 52
relativní atomová hmotnost 127,6
Paulingova elektronegativita 2,1
elektronová konfigurace [Kr] 4d105s25p4
teplota tání 722,66 K, 449,51°C
teplota varu 1261 K, 988°C
skupina 16 (VI.A)
perioda 5
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách -2, +4, +6