Technecium

název Technecium
latinsky Technetium
anglicky Technetium
francouzsky Technétium
německy Technetium
značka Tc
protonové číslo 43
relativní atomová hmotnost [98]
Paulingova elektronegativita 1,9
elektronová konfigurace [Kr] 4d55s2
teplota tání 2430 K, 2157°C
teplota varu 4538 K, 4265°C
skupina 7 (VII.B)
perioda 5
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +7