Tantal

název Tantal
latinsky Tantalum
anglicky Tantalum
francouzsky Tantale
německy Tantal
značka Ta
protonové číslo 73
relativní atomová hmotnost 180,9479
Paulingova elektronegativita 1,5
elektronová konfigurace [Xe] 4f145d36s2
teplota tání 3290 K, 3017°C
teplota varu 5731 K, 5458°C
skupina 5 (V.B)
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +5