Stříbro

název Stříbro
latinsky Argentum
anglicky Silver
francouzsky Argent
německy Silber
značka Ag
protonové číslo 47
relativní atomová hmotnost 107,8682
Paulingova elektronegativita 1,93
elektronová konfigurace [Kr] 4d105s1
teplota tání 1234,93 K, 961,78°C
teplota varu 2435 K, 2162°C
skupina 11 (I.B)
perioda 5
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +1