Seaborgium

název Seaborgium
latinsky Seaborgium
anglicky Seaborgium
francouzsky Seaborgium
německy Seaborgium
značka Sg
protonové číslo 106
relativní atomová hmotnost [263]
Paulingova elektronegativita
elektronová konfigurace [Rn] 5f146d47s2
teplota tání
teplota varu
skupina 6 (VI.B)
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách