Samarium

název Samarium
latinsky Samarium
anglicky Samarium
francouzsky Samarium
německy Samarium
značka Sm
protonové číslo 62
relativní atomová hmotnost 150,36
Paulingova elektronegativita 1,17
elektronová konfigurace [Xe] 4f65d06s2
teplota tání 1345 K, 1072°C
teplota varu 2076 K, 1803°C
skupina
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +2, +3