Rutherfordium

název Rutherfordium
latinsky Rutherfordium
anglicky Rutherfordium
francouzsky Rutherfordium
německy Rutherfordium
značka Rf
protonové číslo 104
relativní atomová hmotnost [261]
Paulingova elektronegativita
elektronová konfigurace [Rn] 5f146d27s2
teplota tání
teplota varu
skupina 4 (IV.B)
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách