Ruthenium

název Ruthenium
latinsky Ruthenium
anglicky Ruthenium
francouzsky Ruthénium
německy Ruthenium
značka Ru
protonové číslo 44
relativní atomová hmotnost 101,07
Paulingova elektronegativita 2,2
elektronová konfigurace [Kr] 4d75s1
teplota tání 2607 K, 2334°C
teplota varu 4423 K, 4150°C
skupina 8 (VIII.B)
perioda 5
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3, +4, +6, +8