Rubidium

název Rubidium
latinsky Rubidium
anglicky Rubidium
francouzsky Rubidium
německy Rubidium
značka Rb
protonové číslo 37
relativní atomová hmotnost 85,4678
Paulingova elektronegativita 0,82
elektronová konfigurace [Kr] 5s1
teplota tání 312,46 K, 39,31°C
teplota varu 961 K, 688°C
skupina 1 (I.A)
perioda 5
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +1