Rtuť

název Rtuť
latinsky Hydrargyrum
anglicky Mercury
francouzsky Mercure
německy Quecksilber
značka Hg
protonové číslo 80
relativní atomová hmotnost 200,59
Paulingova elektronegativita 2
elektronová konfigurace [Xe] 4f145d106s2
teplota tání 234,32 K, -38,83°C
teplota varu 629,88 K, 356,73°C
skupina 12 (II.B)
perioda 6
skupenství (při 20°C) kapalné
oxidační čísla ve sloučeninách +1 ,+2