Roentgenium

název Roentgenium
latinsky Roentgenium
anglicky Roentgenium
francouzsky Roentgenium
německy Roentgenium
značka Rg
protonové číslo 111
relativní atomová hmotnost [272]
Paulingova elektronegativita
elektronová konfigurace [Rn] 5f146d107s1
teplota tání
teplota varu
skupina 11 (I.B)
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách