Rhodium

název Rhodium
latinsky Rhodium
anglicky Rhodium
francouzsky Rhodium
německy Rhodium
značka Rh
protonové číslo 45
relativní atomová hmotnost 102,9055
Paulingova elektronegativita 2,28
elektronová konfigurace [Kr] 4d85s1
teplota tání 2237 K, 1964°C
teplota varu 3968 K, 3695°C
skupina 9 (VIII.B)
perioda 5
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +2, +3, +4, +5, +6