Rhenium

název Rhenium
latinsky Rhenium
anglicky Rhenium
francouzsky Rhénium
německy Rhenium
značka Re
protonové číslo 75
relativní atomová hmotnost 186,207
Paulingova elektronegativita 1,9
elektronová konfigurace [Xe] 4f145d56s2
teplota tání 3459 K, 3186°C
teplota varu 5869 K, 5596°C
skupina 7 (VII.B)
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +7