Radon

název Radon
latinsky Radon
anglicky Radon
francouzsky Radon
německy Radon
značka Rn
protonové číslo 86
relativní atomová hmotnost [222]
Paulingova elektronegativita
elektronová konfigurace [Xe] 4f145d106s26p6
teplota tání 202 K, -71°C
teplota varu 211,3 K, -61,85°C
skupina 18 (VIII.A)
perioda 6
skupenství (při 20°C) plynné
oxidační čísla ve sloučeninách