Radium

název Radium
latinsky Radium
anglicky Radium
francouzsky Radium
německy Radium
značka Ra
protonové číslo 88
relativní atomová hmotnost 226,0254
Paulingova elektronegativita 0,9
elektronová konfigurace [Rn] 7s2
teplota tání 973 K, 700°C
teplota varu 2010 K, 1737°C
skupina 2 (II.A)
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +2