Protaktinium

název Protaktinium
latinsky Protactinium
anglicky Protactinium
francouzsky Protactinium
německy Protactinium
značka Pa
protonové číslo 91
relativní atomová hmotnost 231,03588
Paulingova elektronegativita 1,5
elektronová konfigurace [Rn] 5f26d17s2
teplota tání 1841 K, 1568°C
teplota varu
skupina
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +4 ,+5