Promethium

název Promethium
latinsky Promethium
anglicky Promethium
francouzsky Prométhium
německy Promethium
značka Pm
protonové číslo 61
relativní atomová hmotnost [145]
Paulingova elektronegativita
elektronová konfigurace [Xe] 4f55d06s2
teplota tání 1373 K, 1100°C
teplota varu 3273 K, 3000°C
skupina
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3