Praseodym

název Praseodym
latinsky Praseodymium
anglicky Praseodymium
francouzsky Praséodyme
německy Praseodym
značka Pr
protonové číslo 59
relativní atomová hmotnost 140,90765
Paulingova elektronegativita 1,13
elektronová konfigurace [Xe] 4f35d06s2
teplota tání 1208 K, 935°C
teplota varu 3563 K, 3290°C
skupina
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3, +4