Polonium

název Polonium
latinsky Polonium
anglicky Polonium
francouzsky Polonium
německy Polonium
značka Po
protonové číslo 84
relativní atomová hmotnost [209]
Paulingova elektronegativita 2
elektronová konfigurace [Xe] 4f145d106s26p4
teplota tání 527 K, 254°C
teplota varu 1235 K, 962°C
skupina 16 (VI.A)
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách -2, +2, +4