Plutonium

název Plutonium
latinsky Plutonium
anglicky Plutonium
francouzsky Plutonium
německy Plutonium
značka Pu
protonové číslo 94
relativní atomová hmotnost [244]
Paulingova elektronegativita 1,28
elektronová konfigurace [Rn] 5f66d07s2
teplota tání 912,5 K, 639,35°C
teplota varu 3503 K, 3230°C
skupina
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3, +4, +5, +6