Platina

název Platina
latinsky Platinum
anglicky Platinum
francouzsky Platine
německy Platin
značka Pt
protonové číslo 78
relativní atomová hmotnost 195,078
Paulingova elektronegativita 2,28
elektronová konfigurace [Xe] 4f145d96s1
teplota tání 2041,4 K, 1768,25°C
teplota varu 4098 K, 3825°C
skupina 10 (VIII.B)
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +2 ,+4