Palladium

název Palladium
latinsky Palladium
anglicky Palladium
francouzsky Palladium
německy Palladium
značka Pd
protonové číslo 46
relativní atomová hmotnost 106,42
Paulingova elektronegativita 2,2
elektronová konfigurace [Kr] 4d105s0
teplota tání 1828,05 K, 1554,9°C
teplota varu 3236 K, 2963°C
skupina 10 (VIII.B)
perioda 5
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +2, +4, +6