Osmium

název Osmium
latinsky Osmium
anglicky Osmium
francouzsky Osmium
německy Osmium
značka Os
protonové číslo 76
relativní atomová hmotnost 190,23
Paulingova elektronegativita 2,2
elektronová konfigurace [Xe] 4f145d66s2
teplota tání 3306 K, 3033°C
teplota varu 5285 K, 5012°C
skupina 8 (VIII.B)
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3, +4, +6, +8