Olovo

název Olovo
latinsky Plumbum
anglicky Lead
francouzsky Plomb
německy Blei
značka Pb
protonové číslo 82
relativní atomová hmotnost 207,2
Paulingova elektronegativita 2,33
elektronová konfigurace [Xe] 4f145d106s26p2
teplota tání 600,61 K, 327,46°C
teplota varu 2022 K, 1749°C
skupina 14 (IV.A)
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +2 ,+4