Nobelium

název Nobelium
latinsky Nobelium
anglicky Nobelium
francouzsky Nobélium
německy Nobelium
značka No
protonové číslo 102
relativní atomová hmotnost [259]
Paulingova elektronegativita 1,3
elektronová konfigurace [Rn] 5f146d07s2
teplota tání 1100 K, 827°C
teplota varu
skupina
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +2 ,+3