Nikl

název Nikl
latinsky Niccolum
anglicky Nickel
francouzsky Nickel
německy Nickel
značka Ni
protonové číslo 28
relativní atomová hmotnost 58,6934
Paulingova elektronegativita 1,91
elektronová konfigurace [Ar] 3d84s2
teplota tání 1728 K, 1455°C
teplota varu 3186 K, 2913°C
skupina 10 (VIII.B)
perioda 4
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +2