Neptunium

název Neptunium
latinsky Neptunium
anglicky Neptunium
francouzsky Neptunium
německy Neptunium
značka Np
protonové číslo 93
relativní atomová hmotnost 237,0482
Paulingova elektronegativita 1,36
elektronová konfigurace [Rn] 5f46d17s2
teplota tání 910 K, 637°C
teplota varu 4273 K, 4000°C
skupina
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3, +4, +5, +6