Neodym

název Neodym
latinsky Neodymium
anglicky Neodymium
francouzsky Néodyme
německy Neodym
značka Nd
protonové číslo 60
relativní atomová hmotnost 144,24
Paulingova elektronegativita 1,14
elektronová konfigurace [Xe] 4f45d06s2
teplota tání 1297 K, 1024°C
teplota varu 3373 K, 3100°C
skupina
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3