Molybden

název Molybden
latinsky Molybdaenum
anglicky Molybdenum
francouzsky Molybdéne
německy Molybdän
značka Mo
protonové číslo 42
relativní atomová hmotnost 95,94
Paulingova elektronegativita 2,16
elektronová konfigurace [Kr] 4d55s1
teplota tání 2896 K, 2623°C
teplota varu 4912 K, 4639°C
skupina 6 (VI.B)
perioda 5
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +2, +3, +4, +5, +6