Meitnerium

název Meitnerium
latinsky Meitnerium
anglicky Meitnerium
francouzsky Meitnerium
německy Meitnerium
značka Mt
protonové číslo 109
relativní atomová hmotnost [266]
Paulingova elektronegativita
elektronová konfigurace [Rn] 5f146d77s2
teplota tání
teplota varu
skupina 9 (VIII.B)
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách