Měď

název Měď
latinsky Cuprum
anglicky Copper
francouzsky Cuivre
německy Kupfer
značka Cu
protonové číslo 29
relativní atomová hmotnost 63,546
Paulingova elektronegativita 1,9
elektronová konfigurace [Ar] 3d104s1
teplota tání 1357,77 K, 1084,62°C
teplota varu 3200 K, 2927°C
skupina 11 (I.B)
perioda 4
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +1, +2