Mangan

název Mangan
latinsky Manganum
anglicky Manganese
francouzsky Manganése
německy Mangan
značka Mn
protonové číslo 25
relativní atomová hmotnost 54,938049
Paulingova elektronegativita 1,55
elektronová konfigurace [Ar] 3d54s2
teplota tání 1519 K, 1246°C
teplota varu 2334 K, 2061°C
skupina 7 (VII.B)
perioda 4
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +2, +3, +4, +5, +6, +7