Lutecium

název Lutecium
latinsky Lutetium
anglicky Lutetium
francouzsky Lutécium
německy Lutetium
značka Lu
protonové číslo 71
relativní atomová hmotnost 174,967
Paulingova elektronegativita 1,27
elektronová konfigurace [Xe] 4f145d16s2
teplota tání 1925 K, 1652°C
teplota varu 3675 K, 3402°C
skupina
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3