Lithium

název Lithium
latinsky Lithium
anglicky Lithium
francouzsky Lithium
německy Lithium
značka Li
protonové číslo 3
relativní atomová hmotnost 6,941
Paulingova elektronegativita 0,98
elektronová konfigurace [He] 2s1
teplota tání 453,69 K, 180,54°C
teplota varu 1615 K, 1342°C
skupina 1 (I.A)
perioda 2
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +1
rok objevu 1817
objevitel J. A. Arfvedson
teplota samovznícení [°C]
kritický tlak [MPa] 67
hustota [g cm-3] 0,534
oxidační stavy I
atomový poloměr [pm] 167
kovalentní poloměr [pm] 134
specifické teplo [J g-1K-1] 3.6
skupenské teplo tání [kJ mol-1] 147
slučovací teplo [kJ mol-1] 3.0
tepelná vodivost [W m-1 K-1] 84,8
elektrická vodivost [S m-1] 1,17.107
1. ionizační energie [kJmol-1] 520,221
2. ionizační energie [kJmol-1] 7298,145
3. ionizační energie [kJmol-1] 11815,034
tvrdost podle Mohse 0,6
modul pružnosti ve smyku [GPa] 4,2
modul pružnosti v tahu [GPa] 4,9

 

Lithium je nejlehčí chemický prvek z alkalických kovů. Vzhledově je stříbrný a hlavně je reaktivní! Je to měkký a velmi lehký kov, který můžete nakrájet třeba i kuchyňským nožem.

Vlastnosti Lithia

Jak jsme již zmínili, jedná se o velmi měkký a lehký kov, který vede velmi dobře jak teplo, tak elektřinu. Co se týče jeho hustoty, tak je nejlehčí ze všech pevných prvků, které prozatím známe.  Je například lehčí než petrolej nebo voda!

Na rozdíl od ostatních alkalických kovů se výrazně svými vlastnostmi liší. Velmi rychle reaguje s vodou nebo kyslíkem, což logický znamená, že ve volné přírodě na něj narazíme pouze ve sloučeninách.

Bez patřičných ochranných pomůcek je velmi nebezpečný pro lidské tělo. O tom se dozvíte více na konci tohoto článku.

Výskyt Lithia v přírodě

Výskyt lithia v zemi je přibližně 20-60mg/kg. V podobě rozpuštěných solí se také vyskytuje v mořské vodě a to v množství asi 0,18mg na litr. Lithium je také častá příměs nejrůznějších hornin. Mezi ty nejznámější minerály, které obsahují lithium, můžeme zařadit například petalit, trifylin, spodumen nebo lepidolit.

Nejvíce zásob tohoto chemického prvku je evidováno v Bolívii, kde by se mělo nacházet okolo 5,4 milionů tun. Hned v závěsu jsou Chile s 3 milióny tun, Čína s jedním miliónem tun a Amerika s necelou půl tunou.

Co se týče výskytu ve vesmíru, tak tam to tak slavné není. I když je to prvek s velmi nízkou atomovou hmotností, tak patří mezi vzácnější prvky, protože na jeden jediný atom lithia připadne více než miliarda atomů vodíku.  Při termonukleárních reakcích hvězd sice vzniká, ale jen na chvíli, protože za nějakou dobu se zpětně štěpí na další, lehčí prvky.

Získávání lithia

Nejčastější způsob výroby vychází z rudy spodumenu. Tato ruda se zahřívá na teplotu větší než 1000 stupňů Celsia. Pokud chceme ovšem kovové lithium, pak ho získáme nejlépe tak, že připravíme elektrolýzu roztaveného chloridu lithného. A to z jediného důvodu. Čistý chlorid je totiž nejlépe získatelný a má nízkou teplotu tání.

V dnešní době se za jeden rok vyrobí přibližně 10 tun lithia. Tento počet se za poslední léta nezměnil. A pravděpodobně se bude zvětšovat, protože jeho využití stále roste!

Lithium a jeho využití

Využití lithia je obrovské. Nejdůležitější využití bude pravděpodobně při výrobě baterií a akumulátorů.  Protože je to velmi dobrý způsob pro uchování elektrické energie. Neustále se vyvíjejí nové typy akumulátorů, jejichž využití se plánuje pro elektromobily, hybridní motory nebo automobily.

Další využití lithia je ve farmacii. Lithium, přesněji jeho soli, jsou součástí léků pro utlumení bolesti.

Poslední velké využití lithia je při výrobě porcelánu, speciálních bezpečnostních skel nebo při výrobě hliníku. Zde je využívána jeho sloučenina – uhličitan lithný.

Nesmíme ovšem zapomenout ani na využívání lithia v jaderném průmyslu. Přesněji v jaderné energetice. Zde je využívané lithium v roztaveném stavu a slouží pro odvádění tepla z daného typu reaktorů.

Bezpečnost při styku s lithiem

Při styku s lithiem je nutno dbát na bezpečnost, protože lithium v kovovém stavu je vysoce reaktivní a oxiduje i na vzduchu. Pro omezení nebo celkové utlumení tohoto jevu se používá petrolej. V tom je lithium uchováváno a tlumí všechny nebezpečné vlastnosti tohoto prvku.

Při manipulaci s tímto chemickým prvkem musíte mít vždy na rukou rukavice, protože pokud se spojí s lidskou kůží a bude to navíc doprovázeno vodou, pak by vám mohl silně ublížit.

V prachovém stavu je nebezpečný pokud jej vdechneme. Hrozí poškození dýchacích cest a vznik plicního edému.