Lawrencium

název Lawrencium
latinsky Lawrentium
anglicky Lawrencium
francouzsky Lawrencium
německy Lawrencium
značka Lr
protonové číslo 103
relativní atomová hmotnost [260]
Paulingova elektronegativita
elektronová konfigurace [Rn] 5f146d17s2
teplota tání 1900 K, 1627°C
teplota varu
skupina
perioda 7
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3