Lanthan

název Lanthan
latinsky Lanthanum
anglicky Lanthanum
francouzsky Lanthane
německy Lanthan
značka La
protonové číslo 57
relativní atomová hmotnost 138,9055
Paulingova elektronegativita 1,1
elektronová konfigurace [Xe] 5d16s2
teplota tání 1193 K, 920°C
teplota varu 3743 K, 3470°C
skupina 3 (III.B)
perioda 6
skupenství (při 20°C) pevné
oxidační čísla ve sloučeninách +3