Krypton

název Krypton
latinsky Krypton
anglicky Krypton
francouzsky Krypton
německy Krypton
značka Kr
protonové číslo 36
relativní atomová hmotnost 83,8
Paulingova elektronegativita 3
elektronová konfigurace [Ar] 3d104s24p6
teplota tání 115,79 K, -157,36°C
teplota varu 119,93 K, -153,22°C
skupina 18 (VIII.A)
perioda 4
skupenství (při 20°C) plynné
oxidační čísla ve sloučeninách +2, +4